EN

Strategiczne podpowiedzi


Trendy konsolidacyjne w branży badań klinicznych

Wzrost branży badań klinicznych w Polsce jest niższy niż wynika to z ogromnego potencjału naszego rynku. Przyszły rozwój będzie zależeć szczególnie od zmian, które przełożą się na efektywność działających w niej podmiotów. Polską branżę badań klinicznych trapią bolączki typowe dla sektora rozdrobnionego, nie do końca sprofesjonalizowanego. Dotychczas tradycyjnie SMO tworzyły się spontanicznie wokół wybitnych badaczy, którzy rozumieli metodykę badania klinicznego oraz, z racji pełnionych na co dzień obowiązków, mieli dostęp do pacjentów. Taki model narzuca jednak pewne ograniczenia. Choćby związane z faktem, iż badacze realizują zlecone badania niejako przy okazji codziennej pracy zawodowej, mniejszą uwagę poświęcając organizacji procesu badawczego i zarządzaniu nim. Ponadto, współpraca z indywidualnymi badaczami ogranicza możliwości rekrutacji pacjentów i generuje dodatkowe koszty koordynacji dużej liczby badaczy.

Sponsorom i CRO zależy na szybkim, kosztowo przewidywalnym określeniu bezpieczeństwa i skuteczności badanej substancji. Odpowiedzią na te oczekiwania jest konsolidacja segmentu SMO wokół organizacji posiadających zasoby i zdolności do zaoferowania trzech podstawowych korzyści:

  • zero błędów i odstępstw od protokołu dzięki wysokiemu stopniowi standaryzacji procedur wewnętrznych, zgodnych z wymogami GCP, wielopoziomowym systemom rekrutacyjnym oraz,
  • zdolność organizacji do szybkiej, efektywnej kosztowo i bezbłędnej identyfikacji pacjentów o pożądanym profilu dzięki wielokanałowym, wielopoziomowym systemom rekrutacyjnym oraz,
  • zdolność do szybkiego przygotowania projektu badawczego oraz zarządzane przypływem informacji i przepływami finansowymi w czasie rzeczywistym, co jest możliwe dzięki systemowi informacyjnego wsparcia decyzji i raportowania klasy CTMS.

Kluczem do wzrostu branży badań klinicznych w Polsce są sprofesjonalizowane ośrodki badań klinicznych z trwałą i silną pozycją na rynku, działające w oparciu o model korzystny
i sprawiedliwy dla wszystkich interesariuszy.