EN

"Moim celem jest wygenerowanie dodatkowych 10 mld złotych na leczenie pacjentów"


Stanisław Pisarski
Prezes Zarządu / Doradca strategiczny,
Factor Consulting
photo
"Wyobraź sobie z odwagą swoją przyszłość, a potem już tylko konsekwentnie ją zrealizuj. "

Stanisław Pisarski

KompetencjePartner Zarządzający w Factor Consulting oraz Doradca Strategiczny dla zarządów we wszystkich kluczowych projektach wymagających zaawansowanych kompetencji strategicznych. Wierzy w organizacje zwinne, rozwiązania systemowe i podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym. Zarządza Factor Consulting z drogi do klientów i, choć często jest w drodze, nadal zachowuje wysoki poziom świadomości sytuacyjnej i udziela ciągłego wsparcia operacyjnego swojemu zespołowi i klientom FC.

Stanisław przeszedł wszystkie szczeble organizacyjne w wielu przedsiębiorstwach i projektach, ostatecznie decydując się na podjęcie roli wiodącego konsultanta dla prezesów zarządu, rad nadzorczych oraz innych menedżerów wysokiego szczebla. Jego wszechstronne doświadczenie i głębokie zrozumienie procesów biznesowych czynią go niezastąpionym uczestnikiem wszystkich strategicznych sesji rozwojowych i komitetów zarządzania reorganizacją lub kryzysem.

Przez lata swojej pracy dla organizacji biznesowych Stanisław wyrobił sobie markę w wielu branżach i jeszcze większej liczbie firm. Był kluczowym strategicznym doradcą Zarządu w dotychczas największym procesie konsolidacji branży chemicznej w Polsce. Wspierał Zarząd w modelowym procesie fuzji i przejęć, zwieńczonym dziesięciokrotnym wzrostem wartości przedsiębiorstwa. Jego kompetencje w zakresie projektowania strategii i modeli biznesowych, w połączeniu z umiejętnością przekładania wielkich pomysłów na małe, codzienne działania, okazują się być kluczowym elementem wszystkich projektów, w które jest zaangażowany.

Jego autorski system kontroli operacyjnej, zarówno w wersji analogowej, jak i zdigitalizowanej, z biegiem lat wywarł ogromny wpływ na duże korporacje i MŚP. Jego odważny model konsolidacji i profesjonalizacji przemysłu na stałe zmienia oblicze sektora badań klinicznych w Polsce poprzez konsekwentną realizację strategii jego autorstwa przez największą i najbardziej innowacyjną organizację typu SMO w Polsce.

Pracując bezpośrednio lub nadzorując niezliczone strategiczne projekty zmian, zainspirował fundamentalne zmiany i praktyki operacyjne u klientów z branż:
  • chemicznej,
  • opieki zdrowotnej,
  • ICT,
  • motoryzacyjnej,
  • handlu detalicznego,
  • HoReCa,
  • budownictwa,
  • przemysłu wytwórczego.

photo
"Spójrz za siebie, aby poprawić to, co niedoskonałe, a nie poddawać się zwątpieniu."

Stanisław Pisarski

WartościStanisław jest dobrze znany wśród współpracowników, klientów i przyjaciół z niezachwianej uczciwości i niewzruszonych zasad moralnych. Jest źródłem nieograniczonej energii dla swojego zespołu i klientów, szczególnie w sytuacjach, gdy stojące przed nimi wyzwania ich przytłaczają i zniechęcają do dalszej walki.

Stanisław schodzi z pola bitwy jako ostatni, ale jako pierwszy jest gotowy świętować ciężko wypracowane sukcesy zespołu. Będąc osobą o silnych przekonaniach i niezachwianej lojalności wobec swoich klientów i współpracowników, unika udziału w projektach doradczych, w których brakuje pełnego wsparcia kluczowych interesariuszy. Podkreśla istotę zasady maksymalizacji wartości dla właścicieli, ale nigdy kosztem podstawowych standardów etycznych.

Dla Stanisława każda organizacja jest w stanie ciągłego doskonalenia, każdy menedżer jest agentem zmiany, a każdy pracownik - potencjalnym generatorem wartości. Postęp wymaga nieustannego parcia do przodu z odwagą i determinacją, zastąpienia intuicji i przypadkowych zachowań systemowymi działaniami opartymi na twardych danych empirycznych. Aby odnieść sukces, należy niezawodnie doprowadzić wszystkie plany aż do pożądanego celu.

Chociaż jest z pasją oddany swojej misji doradczej, jego przywiązanie dla rodziny przewyższa jego pasję dla pracy konsultanta. Jest dumnym ojcem trzech utalentowanych synów, którzy zdecydowali się podążyć różnymi ścieżkami kariery, oddanym mężem żony, która wspiera go w każdym przedsięwzięciu i napełnia go energią do stawienia czoła nowym wyzwaniom.

Kontakt STANISŁAW